Over

Wijlen Sir Roger Scruton (1944-2020) en CSS President en CEO Marion Smith sprekend op het 2016 CSS Evenement "Scruton: Waarom Zijn We Niet Bereid om de Westerse Beschaving te Verdedigen?" gehouden in het Petőfi Irodalmi Museum in Budapest, Hongarije.
Vrijheid. Welvaart. Schoonheid.

Deze ideeën
veranderen
overal levens.

De Common Sense Society (CSS) is een onafhankelijke, niet-partijgebonden educatieve stichting die actief is in de Verenigde Staten en Europa. CSS wordt uitsluitend gefinancierd door particuliere en zakelijke donaties en accepteert geen overheidssubsidies of -contracten. Als erkenning voor onze eerste prestaties ontving CSS in 2010 de Templeton Freedom Award voor sociaal ondernemerschap, vanuit een internationale groep van 132 genomineerde organisaties. De Common Sense Society viert het Westerse erfgoed, waarin de ideeën van vrijheid en gelijkheid in de loop van drie millennia zijn bevestigd, getest en bewezen. Dezelfde geschiedenis laat zien dat de mensheid niet onvermijdelijk vooruitgang boekt in de richting van vrijheid of rechtvaardigheid. Sterker, vele pogingen om de geschiedenis te negeren, de menselijke natuur te ontkennen en een utopische visie te ontwikkelen, hebben enkele van de meest gruwelijke episodes in de menselijk herinnering doen beginnen. Omdat ideeën consequenties hebben, zet CSS-Nederland de nobele traditie van argumentatie en debat voort, door regelmatig fora te bieden voor de uitwisseling van deze ideeën. We zijn geen toeschouwers van de ontwikkeling van onze beschaving; we zijn deelnemers aan het definiëren van onze toekomst van duurzame vrijheid.

Waarom Common Sense?

De term common sense is gekozen omdat het Genootschap een verstandige en welsprekende dialoog en een vrije uitwisseling van ideeën binnen de politieke sfeer wil bevorderen, in tegenstelling tot een reactionair of ideologisch geladen publiek discours. Het begrip gezond verstand vindt zijn vroegste formulering in het oude Griekenland. Het Griekse woord έμπειρία duidde op dat wat begrepen kon worden door het leven te ervaren. Gewoonte, verfijnd in de loop van de tijd. Op dezelfde manier gebruikten de Romeinen sensus communis om gevoeligheid en menselijkheid aan te duiden. De christelijke traditie presenteert ook een theologische equivalent in het concept van "algemene" of "natuurlijke openbaring" die het bestaan van moraliteit en God als vanzelfsprekend in de materiële wereld beschouwde. Het beroemdste gebruik van common sense vond plaats in 1776, toen Thomas Paine, een Britse politieke theoreticus, een pamflet publiceerde met de titel Common Sense Addressed to the Residents of America, waarin het pleidooi voor Amerikaanse onafhankelijkheid van Groot-Brittannië werd uiteengezet. De kern van zijn oproep was de overtuiging dat politieke idealen en de praktijk met elkaar moeten worden verbonden. Het was in deze cruciale tijd, waarin politieke idealen door het volk werden uitgevoerd op een schaal die niet eerder in de geschiedenis was gezien, dat Paine verklaarde: "De zaak van Amerika is in grote mate de zaak van de hele mensheid."

Wij geloven dat het moderne politieke discours en de beleidsvorming sterk worden verbeterd door een goed begrip van en betrokkenheid bij politieke theorie, filosofie en historische ervaring. We proberen bij te dragen aan de intellectuele ontwikkeling van onze generatie door een geordend forum te bieden voor rationeel discours, cultureel eerbetoon en maatschappelijke betrokkenheid. De rede geworteld in de traditie. Laat onze beschaving beter achter dan we haar vonden—of in ieder geval niet slechter.

 

Organisatie

 

Marion Smith, President en CEO

Melvin Schut, Hoofd Common Sense Society—Nederland

 

Onze Uitgangspunten

Vrijheid

Vrijheid heeft als basis de inherente en gelijke rechten die elk individu bezit. Deze rechten worden het best beschermd in een systeem van geordende vrijheid in een rechtsstaat.

Alle individuen hebben de heilige vrijheid om vrijwillig hun arbeid en vrije tijd te gebruiken op de manier van hun keuze, waardoor ze vrijelijk hun belangen kunnen nastreven. Zelfbeheersing en het vermogen om te oordelen stellen mensen in staat om zinvolle keuzes te maken voor persoonlijk en sociaal voordeel. Vrijheid zonder het vermogen om zichzelf te besturen maakt snel plaats voor tirannie. De Common Sense Society helpt toekomstige leiders om de aard van vrijheid en de relatie met menselijke gelijkheid, de rechtsstaat, de markt, sociale instellingen, ons cultureel erfgoed en persoonlijke verantwoordelijkheid te verkennen. Dit diepe begrip van vrijheid zal dienen als een lens om de omstandigheden en problemen van onze huidige tijd te begrijpen en te benaderen.

Meer weten
Bronzen standbeeld van George Washington door Jean Antoine Houdon en zicht op Constantino Brumidi’s “Apotheose van Washington” in de Rotunda van het Capitool van de VS.

Welvaart

Welvaart is het resultaat van een systeem waarin elk individu in staat is om te genieten van de vruchten van zijn of haar eigen arbeid. Het veiligstellen van een nog betere toekomst door innovatie, vrijwillige uitwisseling en marktconcurrentie vereist een hernieuwde inzet ten behoeve van economisch begrip, onderwijs en de bescherming van privé-eigendom. Het is van vitaal belang om de deugden en morele grondslagen te begrijpen die marktmechanismen, zoals vrijwillige contracten, mogelijk maken. Ditzelfde systeem stelt individuen in staat om hun leven te verbeteren door te voorzien in de behoeften van anderen.

De Common Sense Society werkt aan het ondersteunen van toekomstige ondernemers en beleidsmakers die vrijheid en kansen in hun gemeenschappen bevorderen. CSS viert ook de successen van gewone mannen en vrouwen wiens vindingrijkheid, opoffering en ijver hebben bijgedragen aan de welvaart die we nu genieten. Zij moeten een bron van inspiratie zijn, geen objecten van laster.

Meer weten
“Waterkant Hudson Rivier, New York”, olieverf op doek door Colin Campbell Cooper. Opgenomen in het zicht zijn de Woolworth en Singer gebouwen, destijds de grootste en op één na grootste gebouwen ter wereld.

Schoonheid

De ervaring van natuurlijke schoonheid in de wereld laat ons achter met een gevoel van verwondering wanneer we de verscheidenheid en grandeur van de flora, dieren in het wild en oceanen op de aarde verkennen. We worden op dezelfde manier geïnspireerd door de blijvende menselijke werken van uitzonderlijke kunst, muziek en architectuur. Een dergelijke cultuur veredelt de vaak tragische menselijke ervaring en geeft betekenis of verlichting aan het tijdelijke bestaan van de mens. Het is geen verrassing om door de tijd heen bij de hoeksteen van beschavingen schoonheid in haar verschillende vormen te vinden, omdat het de waarheid en goedheid kan vergroten die de ultieme betekenis aan ons leven geven.

De Common Sense Society zet zich in voor het vieren van duurzame kunst, literatuur, muziek, architectuur en de natuurlijke wereld door middel van onderwijsinitiatieven, zorgvuldig gekozen ledenexcursies, live-evenementen en meer.

Meer weten
“Stilleven met rottend fruit en noten op een stenen richel”, olieverf op paneel door de Nederlandse Meester Abraham Mignon, bedoeld om de korte duur van het leven en de urgente noodzaak om gericht te zijn op blijvende zaken in plaats van voorbijgaande aardse pleziertjes in herinnering te brengen.
Blijf op de Hoogte

Schrijf je in voor onze Tocqueville Programma mailinglijst.


We sturen u af en toe e-mails over aankomende evenementen, publicaties en kansen om in contact te komen met Common Sense Society–Nederland. Privacybeleid.
Thank you for signing up!
Oops! Something went wrong while submitting the form.